Czym się zajmujemy?


We współpracy ze środowiskiem olimpijskim
(olimpiady przedmiotowe)

Ogólnopolskie konkursy i olimpiady przedmiotowe to okazja do przeżycia intelektualnej przygody, która niesie ze sobą wymierne korzyści. Licealiści, którzy zdobędą tytuły laureata lub finalisty, oprócz nagród rzeczowych i finansowych, mogą liczyć na wolny lub ułatwiony wstęp na studia, staże w ośrodkach badawczych, czy wyjazdy zagraniczne.

Nasze inicjatywy


Edukacyjni liderzy

Prowadzimy akcje informacyjne dotyczące olimpiad przedmiotowych – zmian w formule zawodów, skutecznych sposobów nauki.


Zajęcia online / offline

Udzielamy wykładów i prowadzimy spotkania na terenie zaprzyjaźnionych szkół w Warszawie i nie tylko.


Działalność wydawnicza

Ze wsparciem Stowarzyszenia ukazał się pierwszy na polskim rynku zbiór zadań przygotowujący do Olimpiady Biologicznej.


Projekty naukowe

Integrujemy środowisko olimpijskie poprzez wspólne przygotowania i angażowanie się w projekty naukowe na studiach.


We współpracy z SKN Ekonomii Politycznej SGH


SKN Ekonomii Politycznej (SKN EP) to jedna z najszybciej rozwijających się organizacji na SGH. Przedmiotem działalności Koła są interdyscyplinarne projekty związane z podatkami, wywiadami z politykami, popularyzacją wiedzy o polskim systemie społeczno-gospodarczym. Koło aktywnie działa również na polu naukowym poprzez tworzenie publikacji punktowanych oraz prowadzenie grantów.


Nasze inicjatywy

Wejściówka na SGH


Wyjazd zerowy dla nowo przyjętych na studia licencjackie studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)


Konkurs PKB (Polityka, Kapitał, Biznes)


Pierwszy w Polsce interdyscyplinarny konkurs łączący zagadnienia z kilku nauk społecznych oraz praktyczne kompetencje związane z przedsiębiorczością